Lanzhou Foci Chinese Medicine

Lanzhou Foci Chinese Medicine

Lanzhou Foci Pharmaceutical are China's Premier Range of Traditional Herbal Formulae from China's Most Respected Manufacturer. Since 1929, the famous Min Shan brand has been produced by the Lanzhou Foci Pharmaceutical Company in Lanzhou, China. Now you can purchase an extensive range of PharmaceuticalGrade Herbal Products at a fraction of the price of other suppliers. 

Product Details

Lanzhou herbal formulas are supplied in sealed bottles of 200 pillules.

Lanzhou Foci Pharmaceutical are China's Premier Range of Traditional Herbal Formulae from China's Most Respected Manufacturer. Since 1929, the famous Min Shan brand has been produced by the Lanzhou Foci Pharmaceutical Company in Lanzhou, China. Now you can purchase an extensive range of PharmaceuticalGrade Herbal Products at a fraction of the price of other suppliers. 

 

Lanzhou herbal formulas are supplied in sealed bottles of 200 pills.

Product No : Lanzhou
Code Pinyin Name English Name Price Quantity
HELA0002 Bi Xie Fen Qing Wan $5.30
HELA0003 Bi Xie Sheng Shi Wan $8.00
HELA0004 Bai Zhi Yang Xin Wan $6.50
HELA0005 Cong Rong Bu Shen Wan $7.70
HELA0006 Chuan Xiong Cha Tiao Wan $6.10
HELA0007 Chen Xiang Hua Qi Wan $11.10
HELA0008 Ding Chuan Wan $6.70
HELA0010 Er Ming Zuo CiWan Er Ming Zuo Ci Wan $6.30
HELA0011 Rehmannia Glutinosa Compound Fu Ke Zhong Zhi Wan $7.70
HELA0015 Chin So Ku Ching Wan Jin Suo Gu Jing Wan $6.70
HELA0017 Mai Wei Di Huang Wan $6.30
HELA0020 Shen Ling Bai Zhu Wan $7.70
HELA0022 Shou Wu Pian $5.30
HELA0023 Shi Xiao Wan $13.50
HELA0028 Xiao Qing LongWan $7.70
HELA0030 Yang Yin Qing Fei Wan $11.10
HELA0032 Huo Xiang Zheng Qi Wan Agastache $8.73
HELA0035 Xiang Sha Liu Jun Wan $12.25
HELA0036 $8.50
HELA0037 $12.20
HELA0038 $11.40
HELA0039 $10.00
 
22 Results