KPC Granulated Singles

KPC Granulated Singles

Product Details

Prices displayed are RRP, log in for practitioner prices.

 

 

Each Product Comes In 100g Bottle.

 

 

KPC Granules: The Next Step in TCM

Since the introduction of concentrated granule herbal extracts, KPC has been at the forefront of its development. Granules preserve the passed down traditional formulas and preparation methods with added improvements in consistency, efficacy and safety. The practice of TCM has progressed over thousands of years and KPC’s concentrated granules represent the next step in TCM evolution. In this industrialised world of complex global supply chains, both consumers and health agencies worry about the safety and consistency of plant-based products. Because herbal granule extracts pass stringent quality control systems and are made up into convenient delivery forms, they are surging in popularity in East Asian and worldwide TCM markets. KPC is proud to be a leader in granule development and the future of the TCM industry.

Leading Quality and Safety Standards

KPC’s quality assurance team sets industry-leading standards and commits to develop the best possible herbal extracts. Every step – from eliminating dangerous chemicals to perfecting our extraction process – is done to provide customers with the finest herbal solutions on the market. KPC takes such pride in its product that it promotes transparency by routinely receiving TCM practitioners, students and researchers to observe the manufacturing process and tour our quality assurance laboratories.

Prices displayed exclude GST

 

Safflower; Chinese Medicine Dispensary

 

 

Safflower offer a dispensary service using KPC Granulated Herbs.

Please click the column title below to sort alphabetically

 

Product No : KPC_Granulated_Singles

Orders can only be placed by customers that have signed in. Please sign in or register.

Code Pinyin Name English Name Price Quantity
K6120 Ai Ye Artemisia Argyi $13.20
K9170 Ai Ye Tan Atermisia (Brown) $15.30
K5650 Ba Ji Tian Morinda $27.90
K6090 Bai Bu Stemona $15.30
K5750 Bai Dou Kou Cardamon $21.60
K5770 Bai Guo Ginkgo Nut $34.20
K6080 Bai He Lily $19.50
K5760 Bai Hua She She Cao Oldenlandia $16.35
K8560 Bai Ji Li Tribulus $13.20
K7760 Bai Jiang Cao Thlaspi $13.20
K5740 Bai Jie Zi Mustard Seed $13.20
K5720 Bai Lian Ampelopis $19.50
K5780 Bai Mao Gen Imperata $14.25
K5710 Bai Qian Cynanchum Stauntoni $23.70
K5680 Bai Shao Peony (White) $19.50
K5800 Bai Tou Weng Pulsatilla $13.20
K5730 Bai Wei Cynanchum Atratum $19.50
K5790 Bai Xian Pi Dictamnus $23.70
K5690 Bai Zhi Angelica $16.35
K5670 Bai Zhu Atractylodes (Alba) $27.90
K6970 Bai Zi Ren Biota Seed $19.50
K6770 Ban Lan Gen Isatis Root $14.25
K5920 Ban Xia Pinellia $40.50
K5930 Ban Zhi Lian Scute Barbata $13.20
K6221 Bei Mu (Chuan) Fritillaria Cirrhosa $105.00
K6220 Bei Mu (Zhe) Fritillaria (Zhe) $36.30
K8300 Bei Xie Tokoro $13.20
K6910 Bian Dou (Bai) Dolichos Nut $13.20
K6930 Bian Xu Polygonum Aviculare $13.20
K9140 Bie Jia Turtle Shell $32.10
K8840 Bo He Mint $15.30
K8260 Bu Gu Zhi Psoralea $13.20
K8480 Cang Er Zi Xanthium $13.20
K8470 Cang Zhu Atractylodes $15.30
K7500 Cao Dou Kou Katsumadai $13.20
K7480 Cao Guo Tsaoko Fruit $16.35
K6920 Ce Bai Ye Biota $13.20
K7470 Chai Hu Bupleurum $27.90
K8900 Chan Tui Cicada Molting $37.35
K6250 Che Qian Cao Plantago Leaf $13.20
K6240 Che Qian Zi Plantago Seed $13.20
K7850 Chen Pi Citrus Peel $15.30
K6190 Chi Fu Ling Poria (Red) $27.90
K6180 Chi Shao Peony (Red) $16.35
K6200 Chi Xiao Du Phaseolus $13.20
K7130 Chong Wei Zi Leonurus Fruit $13.20
K5310 Chuan Lian Zi Melia $13.20
K5511 Chuan Mu Xiang Vladimiria / Saussurea $13.20
K5580 Chuan Niu Xi Cyathula (S) $13.20
K7560 Chuan Xin Lian Andrographis $18.45
K5270 Chuan Xiong Ligusticum $17.40
K8340 Chun Gen Pi Ailanthus Bark $13.20
K6550 Ci Wu Jia Elutherococcus Senticosus, Radix (Siberian Ginseng) $26.85
K8290 Cong Bai Allium $13.20
K5190 Da Fu Pi Areca Husk $13.20
K5120 Da Huang Rhubarb $16.35
K5130 Da Ji Cirsium $13.20
K5150 Da Qing Ye Baphicacanthus Leaf $13.20
K5111 Da Zao (Black) Jujube (Black) $13.20
K5110 Da Zao (Red) Jujube (Red) $13.20
K7780 Dan Dou Chi Soja $13.20
K8890 Dan Nan Xing Arisaema Pulvis $53.85
K5630 Dan Shen Salvia Root $15.30
K7770 Dan Zhu Ye Lophatherum $13.20
K8360 Dang Gui Tangkuei $27.90
K8370 Dang Gui Wei Tangkuei Tails $18.45
K9080 Dang Shen Codonopsis $27.90
K7650 Dao Di Wu Gong Lysimachia $28.95
K8760 Deng Xin Cao Juncus $44.70
K6040 Di Fu Zi Kochia $13.20
K6050 Di Gu Pi Lycium Root Bark $16.35
K6020 Di Yu Sanguisorba $13.20
K9180 Di Yu Tan Sanguisorba (Brown) $15.30
K5070 Ding Xiang Clove $20.55
K5975 Dong Chong Xia Cao Cordyceps Mycelium $113.20
K5960 Dong Gua Zi Benincasa $14.25
K5970 Dong Kui Zi Abutilon $16.35
K8750 Du Huo Tuhuo Angelica $13.20
K6460 Du Zhong Eucommia $36.30
K8910 E Bu Shi Cao Centipeda Herb $13.20
K6670 E Jiao Gelatin $44.70
K7720 E Zhu Zedoaria $13.20
K6680 Er Cha Catechu $15.30
K8120 Fan Xie Ye Senna Leaf $13.20
K6290 Fang Feng Siler $31.05
K6270 Fo Shou Citrus Sarcodactylus $23.70
K7690 Fu Hai Shi Pumice $15.30
K7340 Fu Ling 100g Poria (Fu Ling) $16.35
K8920 Fu Pen Zi Rubus $19.50
K7701 Fu Ping Spirodela $15.30
K7350 Fu Shen Poria (Fu Shen) $21.60
K7700 Fu Xiao Mai Wheat (Levis) $15.30
K5840 Gan Cao Licorice $16.35
K7750 Gan Jiang Ginger (Dried) $15.30
K8960 Gao Ben Ligusticia (Kaopen) $17.40
K6350 Gao Liang Jiang Galanga $13.20
K8250 Ge Gen Pueraria Root $15.30
K8420 Geng Mi Rice $13.20
K6820 Gou Qi Zi Lycium Fruit $16.35
K8970 Gou Teng Gambir $15.30
K6340 Gu Jing Cao Eriocaulis (Chuan) $30.00
K8390 Gu Sui Bu Drynaria $19.25
K6330 Gu Ya Oryza (Sprouted) $13.20
K6900 Gu Zi Hua (Mu Hu Die) Oroxylum $13.20
K7620 Gua Lou Pi Tricsanthes Root $19.50
K7610 Gua Lou Ren Trichosanthes Seed $15.30
K7630 Gua Lou Shi Trichosanthes Fruit $19.50
K8200 Guan Zhong Aspidum $21.60
K8780 Gui Ban Testudinis $44.70
K7290 Gui Zhi Cinnamon Twigs $14.25
K7204 Hai Ge Fen Cyclina $14.25
K7210 Hai Jin Sha Lygodium Spores $23.70
K7220 Hai Piao Xiao Cuttlebone $13.20
K7203 Hai Tong Pi Erythrina $16.37
K6400 Han Lian Cao Eclipta $15.30
K6100 He Huan Pi Albizzia Bark $13.20
K6230 He Shou Wu Polygonum $16.35
K8580 He Ye Lotus Leaf $13.20
K8220 He Zi Chebule $13.20
K6800 Hong Hua Carthamus $27.90
K6802 Hong Jing Tian Radix Rhodiolae Crenulate $19.00
K7170 Hou Po Magnolia Bark $21.60
K7040 Hu Huang Lian Picrorrhiza $30.00
K9040A Hu Lu Ba Fenugreek Seed $13.20
K7100 Hu Ma Ren Sesame Seeds $13.20
K7883 Hu Po Succinum (Amber) $60.80
K7110 Hu Tao Ren Walnut $21.60
K6530 Hu Zhang Polygonum Cuspidatum $16.35
K5280 Hua Jiao (Chuan Jiao/Shuan Jiao) Zanthoxylum $14.25
K8430 Hua Shi Talc $13.20
K5600 Hua Shi Cao Orthosiphon $16.35
K8550 Huai Hua Sophora $21.60
K7970 Huai Niu Xi Achyranthes $15.30
K7991 Huang Bai (Chuan) Phellodendron Bark $21.60
K8020 Huang Jing Polygonatum Root $13.20
K8010 Huang Lian Coptis $44.70
K8001 Huang Qi (Bei) Astragalus $21.60
K8000 Huang Qi (Jin) Hedysarum $20.55
K7980 Huang Qin Scute $20.55
K9020 Huo Xiang Agastache $13.20
K9010 Ji Gu Cao Abrus $16.35
K5640 Ji Nei Jin Gallus $20.55
K8990 Ji Xiang Teng $10.00
K8980 Ji Xue Teng Spatholobi $15.30
K8880 Jiang Can Silk Worm $21.60
K8870 Jiang Huang Turmeric $14.25
K7680 Jiang Xiang Dalbergia $16.35
K8153 Jiao Gu Lan Gynostemma $23.70
K7310 Jie Geng Platycodon $23.70
K6590 Jin Qian Cao Desmodium $13.20
K6580 Jin Yin Hua Lonicera Flower $74.25
K5160 Jin Ying Zi Rosa Laevigata $13.20
K7520 Jing Jie Schizonepeta $15.30
K8730 Ju He Citrus Seeds $13.20
K8720 Ju Hong Red Tangerine Peel $19.50
K6700 Ju Hua Chrysanthemum $27.90
K7510 Jue Ming Zi Cassia Seed $13.20
K6950 Ku Shen Sophora Flavescens $13.20
K8210 Kuan Dong Hua Tussilago $36.30
K6990 Kun Bu Kelp $13.20
K8190 Lai Fu Zi Raphanus $13.20
K7320 Li Zhi He Litchi Seed $13.20
K7860 Lian Qiao Forsythia $16.35
K8590 Lian Zi Lotus Seed $19.50
K8620 Lian Zi Xin Lotus Embryo $21.60
K9130 Ling Zhi (Red) Ganoderma (Red) $57.45
K8640 Liu Ji Nu Artemisiae Anomalae $13.20
K8800 Long Dan Cao Gentiana $27.90
K8790 Long Gu Dragon Bone (Fossil) $13.20
K8820 Long Yan Rou Longan Fruit $25.80
K8520 Lou Lu Rhaponticum $21.60
K9100 Lu Feng Fang Hornets Nest $27.60
K9030 Lu Gen Phragmites $13.20
K7735 Lu Han Cao Pyrolae $19.50
K9050 Lu Hui Aloe $20.55
K7732 Lu Jiao Jiao Cervi Cornus Colla $65.00
K7730 Lu Jiao Shuang Cornus Cervi Fragments $15.30
K8400 Lu Lu Tong Liquidambar $13.20
K7731 Lu Rong Deer Antler Velvet $83.25
K9003 Luo Han Guo Momordica Fruit $28.95
K7270 Ma Chi Xian Portulaca $13.20
K7810 Mai Men Dong Ophiopogon $28.95
K7800 Mai Ya Barley Sprouts $13.20
K8630 Man Jing Zi Vitex $15.30
K6490 Mang Xiao Mirabilitum $13.20
K5560 Mao Dong Qing Ilex Pubescentis $20.55
K8570 Mi Meng Hua Buffleia $13.20
K6360 Mo Yao Myrrh $16.35
K6480 Mu Dan Pi (Su) Moutan $17.40
K5500 Mu Gua Chaenomeles $13.20
K6470 Mu Li Oyster Shell $13.20
K5520 Mu Tong Clematis Armandi $15.30
K5530 Mu Zei Equisetum $13.20
K5570 Niu Bang Zi Arctium $20.55
K5380 Nu Zhen Zi Ligustrum $13.20
K9000 Ou Jie Lotus Node $13.20
K7020 Pang Da Hai Sterculia $21.60
K7751 Pao Jiang Ginger (Brown) $20.55
K6690 Pei Lan Notopterygium $13.22
K6760 Pi Pa Ye Eriobotrya $13.20
K8460 Pu Gong Ying Dandelion $15.30
K8440 Pu Huang Bulrush $15.30
K9210 Pu Huang Tan Bulrush (Black) $17.40
K7140 Qian Cao Gen Madder $15.30
K7010 Qian Hu Peucedanum $16.35
K5360 Qian Nian Jian Homalomena $16.35
K6720 Qian Shi Euryale $13.20
K6790 Qiang Huo Notopterygium $30.00
K7580 Qin Jiao Gentiana Macrophylla Root $26.85
K6510 Qing Hao Artemisia $13.20
K6500 Qing Pi Citrus Viride $13.20
K8950 Qu Mai Dianthus $13.20
K6170 Quan Xie Buthus $82.50
K6390 Ren Dong Teng Lonicera Vine $13.20
K5090 Ren Shen Ginseng $81.00
K6160 Rou Cong Rong Cistanche $42.60
K6150 Rou Dou Kou Myristica $21.60
K6130 Rou Gui Cinnamon Bark $23.70
K6780 Ru Xiang Mastic $15.30
K5330 San Leng Scirpus $13.20
K5260 San Qi Notoginseng $89.25
K7450 Sang Bai Pi Mulberry Bark $13.20
K7960 Sang Ji Sheng Loranthes $13.20
K7460 Sang Piao Xiao Mantis Cocoon $53.85
K7461 Sang Shen Zi Mulberry $16.35
K7440 Sang Ye Mulberry Leaf $13.20
K7430 Sang Zhi Mulberry Twig $13.20
K7160 Sha Ren Amomum $27.90
K6310 Sha Shen (Bai) Glehnia $21.60
K5240 Shan Dou Gen Sophora Subprostrat $20.55
K5230 Shan Yao Dioscorea $15.30
K6320 Sha Yuan Zi Astragalus Seed $20.50
K5220 Shan Zha Crataegus $15.30
K7910 Shan Zhi Zi Gardenia $16.35
K5250 Shan Zhu Yu Cornus $27.90
K7740 She Chuang Zi Cnidium Fruit $14.25
K7640 She Gan Belamcanda $15.30
K6493 Shen Jin Cao Lycopodium $13.20
K7420 Shen Qu Massa Medicata Fermentata $18.45
K5980 Sheng Di Huang Rehmannia (Fresh) $15.30
K5990 Sheng Jiang Ginger (Fresh) $13.20
K5590 Sheng Ma Cimicifuga $16.35
K8231 Shi Chang Pu Acorus $15.30
K5870 Shi Gao Gypsum $13.20
K5850 Shi Hu Dendrobium Fimbriatum $30.00
K5880 Shi Jue Ming Haliotis $15.30
K5890 Shi Liu Pi Granatum Rind $15.30
K5860 Shi Wei Pyrrosia $13.20
K8670 Shu Di Huang Rehmannia (Cooked) $15.30
K5541 Shui Zhi Leech $66.75
K8140 Si Gua Luo Luffa Fiber $17.40
K9070 Su Mu Sappan Wood $13.20
K9060 Su Zi Perilla Seed $13.20
K8540 Suan Zao Ren Zizyphus $46.65
K8930 Suo Yang Cynomorium $13.20
K5093 Tai Zi Shen Pseudostellaria $53.85
K7670 Tao Ren Persica $26.85
K5490 Tian Hua Fen Tricosanthes Root $15.30
K5430 Tian Ma Gastrodia/Armillariella $66.00
K5470 Tian Men Dong Asparagus Tuber $20.55
K5480 Tian Nan Xing Arisaema $21.60
K8270 Ting Li Zi Lepidium $13.20
K7870 Tong Cao Tetrapanax $36.30
K5370 Tu Fu Ling Smilax $15.30
K8310 Tu Si Zi Cuscuta $15.30
K5940 Wa Leng Zi Ark Shell / Arca Concha $16.35
K5620 Wang Bu Liu Xing Vaccaria Seed $13.20
K7150 Wei Ling Xian Clematis $16.35
K5410 Wu Bei Zi Gallnut $16.35
K5390 Wu Jia Pi Acanthopanax $16.35
K5420 Wu Ling Zhi Trogopterorum Faeces $29.30
K7390 Wu Mei Mume $15.30
K5400 Wu Wei Zi Schizandra $34.20
K7410 Wu Yao Lindera $13.20
K6410 Wu Zhu Yu Evodia $21.60
K6370 Xi Qian Cao Siegesbeckia $15.30
K5092 Xi Yang Shen American Ginseng $88.50
K7660 Xia Ku Cao Prunella $16.35
K5950 Xian He Cao Agrimony $13.20
K5440 Xian Mao Curculigo $15.30
K6870 Xiang Fu Cyperus $15.30
K6880 Xiang Ru Elsholtzia $13.20
K5200 Xiao Hui Xiang Fennel $14.25
K8860 Xie Bai Bakeri $15.30
K6380 Xin Yi Hua Magnolia Flower $26.85
K6420 Xing Ren Apricot Seed $17.40
K9110 Xu Duan Dipsacus $15.30
K7950 Xuan Fu Hua Inula Flowers $13.20
K6000 Xuan Shen Scrophularia $15.30
K6070 Xue Jie Dragon's Blood $44.70
K6450 Yan Hu Suo Corydalis $23.70
K6610 Ye Jiao Teng Polygonum Multiflorum $15.30
K6570 Ye Ju Hua Chrysanthemum (Wild) $23.70
K7600 Yi Mu Cao Leonurus $15.30
K5020 Yi Tiao Gen Moghania Root $13.20
K8850 Yi Yi Ren Coix $13.20
K7590 Yi Zhi Ren Alphinia Fruit $16.35
K7531 Yin Chen Hao (Mian) Capillaris $13.20
K7790 Yin Yang Huo Epimedium $15.00
K9150 Yu Jin Curcuma $21.60
K7000 Yu Li Ren Prunus Seed $21.60
K8110 Yu Mi Xu Corn Silk $13.20
K7920 Yu Xing Cao Houttuynia $14.25
K5830 Yu Zhu Polygonatum Odorati $13.20
K8510 Yuan Zhi Polygala $21.60
K6430 Zao Jiao Gleditsia Fruit $20.55
K6440 Zao Jiao Ci Gleditsia Spine $16.35
K5050 Zao Xiu Paris $58.50
K8690 Ze Lan Lycopus $13.20
K8680 Ze Xie Alisma $15.30
K6941 Zhen Zhu Mu Margaritifera Concha (Mother of Pearl) $23.70
K9160 Zhi Gan Cao Licorice (Baked) $16.35
K6840 Zhi Ke Aurantium Fruit $15.30
K6660 Zhi Mu Anemarrhena $15.30
K6850 Zhi Shi Aurantium Immaturus $15.30
K9220 Zhi Zi Tan (Shan) Gardenia (Brown) $17.40
K8700 Zhu Ling Polyporus $49.35
K6110 Zhu Ru Bamboo Shavings $13.20
K8100 Zi Cao Gen Arnebia Root $27.90
K8080 Zi Hua Di Ding Viola $13.20
K8070 Zi Su Ye Perilla $14.25
K8060 Zi Wan Aster $14.25
 

Orders can only be placed by customers that have signed in. Please sign in or register.

322 Results