Lanzhou Foci Chinese Medicine

Lanzhou Foci Chinese Medicine

Lanzhou Foci Pharmaceutical are China's Premier Range of Traditional Herbal Formulae from China's Most Respected Manufacturer. Since 1929, the famous Min Shan brand has been produced by the Lanzhou Foci Pharmaceutical Company in Lanzhou, China. Now you can purchase an extensive range of PharmaceuticalGrade Herbal Products at a fraction of the price of other suppliers. 

Product Details

Lanzhou herbal formulas are supplied in sealed bottles of 200 pillules.

Lanzhou Foci Pharmaceutical are China's Premier Range of Traditional Herbal Formulae from China's Most Respected Manufacturer. Since 1929, the famous Min Shan brand has been produced by the Lanzhou Foci Pharmaceutical Company in Lanzhou, China. Now you can purchase an extensive range of PharmaceuticalGrade Herbal Products at a fraction of the price of other suppliers. 

 

Lanzhou herbal formulas are supplied in sealed bottles of 200 pills.

Product No : Lanzhou
Code Pinyin Name English Name Price Quantity
HELA0015 Chin So Ku Ching Wan Jin Suo Gu Jing Wan $6.70
HELA0016 Li Zhong Wan $6.00
HELA0017 Mai Wei Di Huang Wan $6.30
HELA0018 Mu Xiang Shun Qi Wan $6.30
HELA0019 Ping Wei San $7.00
HELA0020 Shen Ling Bai Zhu Wan $7.70
HELA0021 Sheng Mai San Wan $7.70
HELA0022 Shou Wu Pian $5.30
HELA0023 Shi Xiao Wan $13.50
HELA0025 Wen Dan Wan $7.70
 
11 - 20 of 31 results